Собственик на превозното средство

Производител на превозното средство

Адрес на Гараж/Място на ремонта

Лице за контакт

Тип от табелата и сериен номер

Сериен номер щампиран на самата ос (от дясно)

*Едно от двете полета е задължително за попълване

Къде е повредата на превосното средство

Ляв десен Повдигаща се ос
1-ва ос
2-ра ос
3-та ос
4-та ос
5-та ос
L
R

Тип на Превозното средство

1 Axle Semi-Trailer
2 Axle Trailer
2 Axle Semi-Trailer
3 Axle Trailer
3 Axle Semi-Trailer
4 Axle Trailer
4 Axle Semi-Trailer
2 Axle Center Trailer
Друга
3 Axle Center Trailer

Тип на Надстройката

Кутия
Платформа
Цистерна
Циментовоз
Сило
Разглобяема
Нископрофилна
Самосвал
Влекач EBS: Да Не
Ремарке EBS: Да Не* Total size of all files must not exceed 10mb