Fordonets ägare

Tillverkare av fordon

Anlitad verkstad, adress

Kontaktperson

Axelskylt med serialnummer

Serialnummer stämplat på axeltapp (höger sida)

*ett av båda fälten är obligatoriska att fylla i

Berörd del av fordon

Vänster Höger Axelllyft
Axel 1
Axel 2
Axel 3
Axel 4
Axel 5
L
R

Typ av fordon

1 Axle Semi-Trailer
2 Axle Trailer
2 Axle Semi-Trailer
3 Axle Trailer
3 Axle Semi-Trailer
4 Axle Trailer
4 Axle Semi-Trailer
2 Axle Center Trailer
Annat
3 Axle Center Trailer

Typ av påbyggnad

Skåp
Container
Tank
Betongmixer
Bulk
Växelflak
Maskintrailer
Tipp
Dragbil/Lastbil EBS: Ja Nej
Trailer/Släp EBS: Ja Nej* Total size of all files must not exceed 10mb