בעל הרכב

יצרן הנגרר

כתובת המוסך / מקום ביצוע התיקון

איש קשר

סוג הסרן ומספר סידורי

מס' סידורי המוטבע בצד ימין של הסרן

* יש למלא אחד משני השדות

Affected position on vehicle

שמאל ימין מערכת הרמת סרן
סרן ראשון
סרן שני
סרן שלישי
סרן רביעי
סרן חמישי
שמאל
ימין

סןג הנגרר

1 Axle Semi-Trailer
2 Axle Trailer
2 Axle Semi-Trailer
3 Axle Trailer
3 Axle Semi-Trailer
4 Axle Trailer
4 Axle Semi-Trailer
2 Axle Center Trailer
אחר
3 Axle Center Trailer

סוג הנגרר

ארגז סגור
פלטפורמה
מיכלית לנוזלים
מערבל בטון
מיכלית לחומרים יבשים
נגרר מתארך
מוביל כבד
ארגז מהפף (טיפר)
לגורר יש EBS: כן לא
לנגרר יש EBS: כן לא* Total size of all files must not exceed 10mb